Hem   Integritetspolicy   Imprint    Nadda ler    Kontakt   

23.05.2019 03:13:08

Hem   Integritetspolicy   Imprint    Nadda ler    Kontakt   

23.05.2019 03:13:08

Hem   Integritetspolicy   Imprint    Nadda ler    Kontakt   

> > >

Välja rätt bandsågblad

1. Bandlängd

Bandets dimension beror på vilken maskintyp som har installerats

2. Bandbredd

  • Horisontella maskiner: bandbredden specificerad av tillverkaren
  • Vertikala maskiner: tillåter en större variation på bandbredden
  • Bandbredd: ju bredare sågbandet är, desto mer stabilitet har det
  • Kontursågning: bandbredden begränsas av den minsta radie som ska sågas

3. Tandmaterial

WIKUS erbjuder fyra huvudgrupper av tandmaterial:

  • Kolstål
  • Bimetall (HSS)
  • Hårdmetall
  • Diamant

Avgörande för valet av tandmaterial är skärbarheten hos materialet som ska kapas.

4. Tanddelning

Den viktigaste faktorn vid valet av tanddelning är sågbandets ingreppslängd i arbetsstycket. Tabellerna höger sida övre och nedre gränsvärden för olika tanddelningar.

Konstant
tanddelning
Ingreppslängd
(mm)
tpi från till
24 6
18 10
14 15
10 15 30
8 30 50
6 50 80
4 80 120
3 120 200
2 200 400
1,25 300 800
Variabel
tanddelning
Ingreppslängd
(mm)
tpi från till
10-14 20
8-12 10 30
6-10 20 50
5-8 30 60
4-6 50 90
3-4 80 150
2-3 120 300
1,4-2 250 600
1,0-1,4 400 1000
0,85-1,15 600 2000
0,75-1,25 600 2000
0,7-1,0 1000 3000

5. Tandgeometri

En optimal kombination av våra olika tandgeometrier med våra kapmaterial och banddimensioner medger allra högsta bearbetningsprestanda.