Hem   Integritetspolicy   Imprint    Nadda ler    Kontakt   

23.05.2019 02:38:31

Hem   Integritetspolicy   Imprint    Nadda ler    Kontakt   

23.05.2019 02:38:31

Hem   Integritetspolicy   Imprint    Nadda ler    Kontakt   

Inkörning av bandsågblad

Vassa skärkanter med extremt små kantradier är en optimal förutsättning för hög skäreffekt och lång brukstid. Detta säkerställs av en korrekt inkörning av sågbanden, se illustrationer ovan:

 

 1. Ny skäregg med mycket liten eggradie
 2. Optimalt uppnådd skäregg med rätt inkörning
 3. Felaktig inkörning orsakar mikrosprickor på skäreggen

 

Före första användning:

 • Bandspänningen ska ligga på 300 N/mm2
 • Kontrollera och anpassa oljehalten i kylsmörjmedlet med hjälp av handrefraktometer
 • Rekommenderad oljehalt i kylsmörjmedlet återfinns på skärdatastickan eller i ParaMaster® 3.0

Bimetall bandsågsblad

 • Räkna ut rätt skär- och matningshastighet (t.ex. med WIKUS skärdatasticka för bimetall) med hjälp av material och dimension på skärmaterialet
 • Viktigt: använd ett nytt sågband första gången med ca 75% av skärhastigheten (m/min) och ca 50% av matningshastigheten (mm/min)

HÅRDMETALL BANDSÅGSBLAD

 • Beräkna rätt skär- och matningshastighet (t.ex. med WIKUS skärdatasticka för hårdmetall) med hjälp av material och dimension på skärmaterialet
 • Viktigt: använd ett nytt sågband första gången med ca 75% av skärhastigheten (m/min) och ca 50% av matningshastigheten (mm/min)
 • Mycket viktigt: nya sågband har benägenhet för vibration och svängningsbuller - Åtgärd: minska något på skärhastigheten ytterligare en gång (m/min)

 

 • Vid små dimensioner på arbetsstyckena skall ca 300 cm² av ytan på skärmaterialet bearbetas för inkörning
 • Vid stora dimensioner på arbetsstyckena rekommenderas en tidslängd på ca 15 min. för inkörning
 • Efter inkörning ökas först skärhastigheten (m/min) långsamt till det framräknade värdet, därefter ökas matningshastigheten (mm/min) stegvis till det tidigare framräknade värdet