Hem   Integritetspolicy   Imprint    Nadda ler    Kontakt   

23.05.2019 03:12:24

Hem   Integritetspolicy   Imprint    Nadda ler    Kontakt   

23.05.2019 03:12:24

Hem   Integritetspolicy   Imprint    Nadda ler    Kontakt   

Socialt och kulturellt engagemang

Som familjeföretag i Spangenberg tar WIKUS inte bara ett ekonomiskt utan även ett socialt ansvar.

Principen om hållbarhet står i centrum för vårt agerande och är en fast integrerad komponent i vår företagsfilosofi och vår företagskultur.
Vi tar ansvar även för framtida generationer.

I centrum för vårt engagemang står dels ett aktivt främjande av miljö- och klimatskyddet, dels våra medarbetare och alla som bor i vår region.

För oss är det särskilt viktigt att stödja och utbilda ungdomar - de är nyckeln till vårt samhälles tillväxt och välstånd.

Vi stödjer med glädje allmännyttiga föreningar och stiftelser, och vi är aktiva även med insatser för kultur och idrott.

En framtid för alla. Vi skapar perspektiv.

På lång sikt.