Hem   Integritetspolicy   Imprint    Nadda ler    Kontakt   

23.05.2019 02:53:58

Hem   Integritetspolicy   Imprint    Nadda ler    Kontakt   

23.05.2019 02:53:58

Hem   Integritetspolicy   Imprint    Nadda ler    Kontakt   

Typer av skränkningar

Med ett bandsågsblads skränkning menas bladets utskjutande tänder, växelvis höger och vänster,
vilket ger bladet en släppningsvinkel så det sågar fritt igenom materialet.

Standardskränkning (SD)

                      Tanddelningsintervall

Universellt användbart för kaptjocklekar fr.o.m. 5 mm för stål, gjutgods och hårda icke-järnmetaller.
Konstant tanddelning: skränkningsserie vänster/höger/rak
Variabel tanddelning: per intervall minst en tand oskränkt, övriga tänder i intervallet återkommande skränkta vänster/höger eller i omvänd ordningsföljd.

Variabel skränkning (SFN)

Olika skränkbredder gör det möjligt att dela upp skärkanalen på ett optimalt sätt. Resultatet är ökade kapprestanda och brukstid.

 

 

 

 

Gruppskränkning (GS)

För sågband i tanddelningsintervall 4-18 tpi uppnås en förbättrad ytfinhet med gruppskränkning.

Vågskränkning (WS)

Vi rekommenderar vågskränkning vid material upp till 5 mm t.ex. plåtar, tunnväggiga rör och profiler.