Hem   Integritetspolicy   Imprint    Nadda ler    Kontakt   

23.05.2019 02:39:02

Hem   Integritetspolicy   Imprint    Nadda ler    Kontakt   

23.05.2019 02:39:02

Hem   Integritetspolicy   Imprint    Nadda ler    Kontakt   

Miljöskydd

Vi har ett ansvar för hållbarhet, för skydd av våra resurser och naturen. Miljöskydd är en integrerad komponent av företagsfilosofin och den aktiva företagspolitiken.

Viktiga aspekter för WIKUS är bl.a.:
Produktionsmetoder som skonar miljön, sparsam användning av råvaror, låg vatten- och energiförbrukning.

Miljövänligheten är viktig för WIKUS också i vår byggverksamhet. Som exempel kan vi nämna den nya produktionshallen som uppfördes 2008. Några data:

  • Värmeförsörjning helt och hållet via sekundärvärme från kompressorer
  • Ventilationssystem via skiktventilation
  • Generering av processkyla via bäck- och brunnsvatten
  • Värmeåtervinning
  • Användning av energieffektiv belysning med hjälp av dagsljuset
  • Förberedelse för en 375 kWp fotovoltaikanläggning
  • WC-spolning med brunnsvatten

Aktuella bestämmelser och förordningar, som t.ex. EU:s kemikalieförordning REACH,  tillämpas av oss så snart det är möjligt, såvida de inte redan är uppfyllda av våra egna strikta miljöskyddskriterier.