Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vi,

WIKUS Nordic AB

Blekegatan 2
652 21 Karlstad
Sweden
+46 54 175080 info@wikus-nordic.se

skulle vilja förklara för dig vilka personuppgifter vi bearbetar och hur vi behandlar dem på denna webbplats.
Om du har några frågor om dataskydd, kontakta vår dataskyddsperson under datenschutz@dsb-moers.de.

Syfte, rättslig grund, kategorier av mottagare, varaktighet för databehandling

Syfte: Att företräda företaget och tillhandahålla tjänster och/eller försäljning av produkter samt kommunikation via internet

Syftet med databehandling på denna webbplats är informationen om produkter och tjänster i vårt företag, i kombination med möjligheten för användarna att kunna kontakta kontaktpersonerna i huset på ett målinriktat sätt.

Dessutom behandlar vi personuppgifter enligt följande rättsliga grunder:

  • Art 6 paragraf 1 lit. en GDPR för behandling av personuppgifter med den registrerades samtycke.
  • Art 6 paragraf 1 lit. b DSGVO för önskad behandling av personuppgifter för att uppfylla ett kontrakt med den berörda personen och för att genomföra lämpliga föravtalsåtgärder.
  • Art 6 paragraf 1 lit. c DSGVO för önskad behandling av personuppgifter för att uppfylla en rättslig förpliktelse, som vi är föremål för EU enligt de gällande lag eller den mest tillämpliga lag i ett land där DSGVO helt eller delvis tillämpas.
  • Art 6 paragraf 1 lit. f DSGVO för nödvändig behandling av personuppgifter för att skydda våra eller tredje parts legitima intressen, såvida inte den registrerades grundläggande friheter och grundläggande rättigheter och intressen överväger. Legitima intressen är i synnerhet vårt affärsintresse, att kunna tillhandahålla vår hemsida, informationssäkerheten, verkställighet av våra egna rättsliga krav och överensstämmelse med ytterligare lagbestämmelse.

För detta ändamål använder vi tjänsteleverantörer separat i sekretesssyfte och dataskyddsförpliktelser. En överföring till myndigheter sker endast i fråga om prioriterad lagstiftning. Det finns ingen överföring av data till tredje länder.

När du besöker webbplatsen kommer du att vara ansluten till din webbläsare. Informationen som hämtas här sparas tillfälligt och registreras automatiskt i systemfiler: Enhets IP-adress, datum och tid för åtkomst, namn och URL för de filer som hämtats, den webbplats från vilken åtkomsten gjordes eller från vilken du riktades till vår webbplats (referreringsadress), använd webbläsare och, om tillämpligt, operativsystemet på din enhet och namnet på din leverantör. 
Uppgifterna som behandlas bearbetas av oss för att skapa en smidig anslutningsinstallation och systemsäkerhet. Resulterande anslutningsdata raderas automatiskt, vanligtvis efter högst sju dagar. Om webbplatsen missbrukas kommer loggdata som krävs för vidare bevarande att tas bort tills händelsen är löst

Användning av kakor (cookies)

Den här webbplatsen använder s.k. cookies, textfiler som lagras på din dator och som tillåter en analys av användningen av webbplatsen genom dig. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats används för att utvärdera webbplatsens besökandebeteende och för att förbättra vår information. Den rättsliga grunden för databehandlingen är artikel 6 para 1 lit. f DSGVO (legitima intressen). Optimeringen av webbplatsen är ett sådant legitimt intresse. Den erhållna informationen är endast för intern statistisk utvärdering och kommer inte att vidarebefordras till tredje part. Kakorna raderas efter två år. Du kan förhindra installation av cookies genom att ställa in din webbläsares programvara i enlighet därmed. Observera dock att om du gör det du kanske inte kan använda hela webbplatsens funktionalitet. Datainsamlingen görs anonymt; De insamlade uppgifterna är inte baserade på din person.

Kontaktformulär

Om du kontaktar oss via vårt kontaktformulär behandlas dina uppgifter från formuläret för att bearbeta din förfrågan. Den rättsliga grunden för överföringen till oss är ett samtycke enligt artikel 6 para 1 lit. en GDPR. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst med effekt för framtiden. Data kommer att raderas. Om inte din förfrågan resulterar i en behållningsskyldighet (till exempel vid beställning), raderas uppgifterna efter tre år. Dina uppgifter kommer att vidarebefordras internt till den ansvariga kontaktpersonen för att behandla din förfrågan. En överföring till tredje part kommer inte att ske utan ditt godkännande.

Partnerportal / Order

I den mån du beställer produkter och/eller tjänster via webbplatsen behandlar vi dina uppgifter (namn, adressuppgifter, kontaktuppgifter, eventuella betalningsuppgifter) för att uppfylla kontraktet. Den rättsliga grunden är artikel 6.1 lit b. DSGVO. Uppgifterna överförs endast till tredje part om det är nödvändigt för kontraktets syfte. Uppgifterna kommer att raderas efter utgången av skatteperioderna 10 år efter räkenskapsårets slut och kalenderåret. Uppgifterna på användarkontot lagras så länge som kundkontot finns.

Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som är lagrade på din dator och som tillåter en analys av din användning av webbplatsen. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke i enlighet med artikel 6 para 1 lit. en GDPR. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Om IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats, kommer din IP-adress förkortas av Google i förväg i Europeiska unionens medlemsstater eller andra parter i avtalet av det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. IP-adressen som tillhandahålls av Google Analytics som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data.
Du kan förhindra att cookies lagras av en motsvarande inställning av din webbläsares programvara. Observera dock att om du gör det, att du kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats helt. Dessutom kan du förhindra att Google samlar in de data som genereras av cookien och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt bearbetningen av dessa uppgifter av Google genom att ladda ner webbläsarpluggen som finns tillgänglig under följande länk och installera den: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv.

Om du tillåter cookies för vår webbplats kan du alternativt ställa in en opt-out-cookie som förhindrar insamling av dina uppgifter. Tänk på att denna cookie endast aktiveras för aktuell webbläsare på aktuell enhet och webbplats. Om du raderar opt-out-cookien måste du ställa in den på nytt.

Opt-Out Cookie

Google ReCaptcha

För att skydda mot bots använder vi Google ReCaptcha utifrån vårt legitima intresse enligt artikel 6 para 1 lit. f DSGVO. Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, har åtagit sig att säkerställa rimligt dataskydd enligt den amerikanska och amerikansk-europeiska och amerikansk-schweiziska Privacy Shield. Ytterligare information finns i den detaljerade integritetspolicyen för Google https://www.google.com/policies/privacy. En avstängning är möjlig via ditt Google-konto: https://adssettings.google.com/authenticated.

Din rätt till information, rättelse, avbokning, invändning och dataöverförbarhet

Du kan utöva din rätt till information, rättelse och radering av data när som helst. Kontakta oss bara på de sätt som beskrivs ovan. Om du vill ha en dataradering, men vi fortfarande är lagligt skyldiga att bevara uppgifterna kommer åtkomsten till dina uppgifter att vara begränsad (blockerad). Detsamma gäller vid invändning. Du kan utöva din rätt till dataöverföring, såvitt de tekniska möjligheterna är tillgängliga hos mottagaren och står oss till förfogande.

Rätt att överklaga

Du kan när som helst välja att lämna in ett klagomål hos en datatillsynsmyndighet.

Datasäkerhet/kryptering

Den här webbplatsen använder "Hypertext Transfer Protocol Secure" (https). Anslutningen mellan din webbläsare och vår server är krypterad.

Uppdatering och ändring av denna dataskyddsförklaring

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet i denna sekretesspolicy. Detta görs vanligtvis med vidareutveckling eller anpassning av de använda tjänsterna. Den nuvarande sekretesspolicyen kan ses på vår hemsida.

Status för denna deklaration: 11.05.2018.
 

Any more questions?

Our experts in the WIKUS application engineering division will be happy to help you answer further technical questions connected to band selection and use.

Aktuell webbplats/språk

WIKUS Nordic AB

Andra webbplatser

WIKUS Global
WIKUS FRANCE S.A.S.
WIKUS AUSTRIA GmbH
WIKUS Saw Technology, Corp
WIKUS Canada Ltd.
WIKUS Saw Technology (Shanghai) Co. Ltd
WIKUS India Pvt. Ltd.