Lösningar

Rätt lösning för varje bransch

Genom vår mångåriga erfarenhet kan vi hjälpa dig att hitta rätt lösning för dig. Och det oavsett om det gäller högspecialiserat hantverk eller serieproduktion på industriell skala.

Transport

Från globala producenter, till medelstora underleverantörer – de bearbetande industrigrenarna inom fordons-, flyg-/rymd- och sjöfartssektorerna har att tampas med mycket speciella utmaningar.

Stålproduktion

Stål tillverkas i moderna, produktiva högugnar över hela världen. Målet för stålverken är en kostnadseffektiv tillverkning och leverans för fortsatt förädling och mekanisk bearbetning för försäljning.

Stålkonstruktion och profilbearbeetning

Stål och andra metaller förädlas i industri och hantverk på mycket varierande användningsområden.

Energi och återvinning

Den ökande betydelsen av klimatskydd när fossila och nukleära bränslen försvinner kommer att stegvis leda fram till en förskjutning från traditionell energiförsörjning via kärnkraft- och kolkraftverk, till förnybara källor såsom vind eller sol.

Konstruktion av maskiner, anläggningar, verktyg och formar

Detta segment har fokus på tillverkning av enskilda produkter, små serier eller, inom anläggningskonstruktion, på system med ett flertal maskiner. Segmentet kännetecknas av medelstora företag och ett stort produktionsdjup.

NE-metaller

Inom metallindustrin spelar tillverkning, bearbetning och handel av resp. med icke-järn-metaller, legeringar och halvfabrikat i icke-järn-metaller en särskild roll, och parametrar som effektivitet och hög snittkapacitet är avgörande för resultatet.

Bygg, kemi och övrigt

Byggbranscher, kemikoncerner eller tillverkare av innovativa halvledare – företag i detta segment står under mycket hård press från konkurrenten och ställer höga krav på sina leverantörer vad gäller kostnadseffektivitet och flexibilitet.

Framgångshistorier

Aerometals & Alloys - halverad sågbandsförbrukning

Tack vare de förstklassiga produkterna och den omfattande servicen från WIKUS kunde det franska företaget Aerometals & Alloys, som bl.a. säljer titanlegeringar, öka produktiviteten i sina sågprocesser med 50 % till 70 %.

Läs hela historien

FLER FRÅGOR?

Våra exporter ser fram emot att hjälpa dig med alla frågor angående våra produkter.

Aktuell webbplats/språk

WIKUS Nordic AB

Andra webbplatser

WIKUS Global
WIKUS FRANCE S.A.S.
WIKUS AUSTRIA GmbH
WIKUS Saw Technology, Corp
WIKUS Canada Ltd.
WIKUS Saw Technology (Shanghai) Co. Ltd
WIKUS India Pvt. Ltd.